top of page

                    Ons team

Het bestuur van Stichting Odensehuis Ede zet zich enthousiast in voor de organisatie

Zij doen hun werkzaamheden op vrijwillige basis en zijn verantwoordelijk voor het beleid en functioneren van het algehele Odensehuis

Daarnaast is de coördinator betrokken voor de dagelijkse gang van zaken, het contact met de bezoekers, de mantelzorgers en de overige vrijwilligers 

Het team vrijwilligers, werkzaam op de maandag- en/of dinsdaggroep, bestaat uit minimaal 20 personen. Zij zetten zich, in wisselende samenstelling in voor een goed verloop van de dagen. Zij zijn de gastheren of dames, zorgen voor de ontvangst van de bezoekers. Zij begeleiden bij de activiteiten en dragen zorg voor de inwendige mens 

Zonder dit waardevolle team is het Odensehuis niet wat het nu is

Het Odensehuis heeft zich georganiseerd als Stichting Odensehuis Ede met de volgende bestuursleden:

Stichting Odensehuis Ede

DOELSTELLING

Het bieden van een informatie-, ontmoetings- en activiteitenplek als inloophuis voor mensen met (beginnende) dementie en hun naasten naar het concept van Odensehuizen als verwoord in het Landelijk Platform Odensehuizen Nederland

BELEIDSPLAN

zie onder organisatie

BELONINGSBELEID

De Stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk
De Stichting wordt gerund door vrijwilligers

Inkomsten worden verkregen door giften, subsidies, crowdfunding en fondsen tbv de exploitatie van het inloophuis

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden

Kamer van Koophandel (KVK)  nummer 86410474

Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer (RSIN) 863957523

ANBI-status

IBAN: NL 44 RBRB 8836 4773 05

Ten name van Stichting Odensehuis Ede

mailadres: Odensehuisede@gmail.com

postadres: Kleibos 5

6718 HX Ede

Tel:  06-33916515

image_50446849.JPG

Visie en werkwijze

ONZE MISSIE

Het Odensehuis vindt het belangrijk dat mensen met geheugenproblemen, een waardevolle plaats  innemen in de samenleving en zolang mogelijk thuis kunnen wonen

Hiervoor biedt het Odensehuis een inloophuis en steun aan mantelzorgers/naasten zodat zij de zorg voor hun dierbare op maat kunnen vorm geven

VISIE
Een Odensehuis heeft het karakter van een huiskamer, waarin ondersteunende en creatieve activiteiten ondernomen kunnen worden

Bezoekers voeren zolang mogelijk zelf de regie over hun leven en kunnen werken aan de opbouw van een sociaal netwerk

Het Odensehuis is ontstaan als een burgerinitiatief en voorziet in een behoefte in de samenleving, waarin de zorg voor mensen met geheugenproblemen steeds meer door naasten en vrijwilligers gedragen moet worden

Het Odensehuis wil een bijdrage leveren aan de verbetering van de maatschappelijke positie van mensen met dementie, het maatschappelijk taboe op dementie doorbreken en de eigenwaarde en waardigheid van mensen met dementie vergroten 

En toewerken naar een dementie vriendelijke samenleving

KWALITEIT VAN LEVEN

In het Odensehuis staat de kwaliteit van leven centraal 

Deelname aan de samenleving is daarin belangrijk en men zo lang mogelijk zelfstandig kan functioneren Hierbij worden talenten benut

Een Odensehuis wil perspectief bieden en eenzaamheid voorkomen

KERNWAARDEN EN ORGANISATIE

Binnen de ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en mantelzorgers neemt het Odensehuis een specifieke plek in

Zij onderscheidt zich door onderstaande kernwaarden, die bij ons en in andere Odensehuizen terug te vinden zijn

Een open karakter en is laagdrempelig 

Mensen met dementie of geheugenklachten, mantelzorgers, familie en vrienden kunnen binnenlopen voor advies, ondersteuning en ontmoeting  

 

Een indicatie, verwijzing of een diagnose is niet nodig

In het Odensehuis is informatie voor mantelzorgers en mensen met dementie beschikbaar 

ORGANISATIE VAN EN VOOR BEZOEKERS

Iedere bezoeker levert met zijn/haar vermogens en talenten een bijdrage aan het reilen en zeilen van het Odensehuis 

De deelnemers vormen het hart van de organisatie. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de dagelijkse gang van zaken 

Dagelijks is de coördinator aanwezig die een faciliterende en ondersteunde rol heeft

Het Odensehuis kent een twee-maandelijks overleg. Afspraken en huisregels worden vastgelegd

EIGEN REGIE

Mensen met geheugenklachten en beginnende dementie (ondersteund door hun mantelzorger) bepalen zelf op welk moment, hoe vaak ze willen komen en wat ze willen doen

Zij hebben hierbij zelf de regie en keuzevrijheid

MANTELZORGONDERSTEUNING

Een Odensehuis biedt ook ondersteuning aan mantelzorgers onder andere in de vorm van lotgenotengroepen Mantelzorgers delen hun kennis en ervaring in het omgaan met mensen met dementie en ondersteunen elkaar 

Mantelzorgers vinden steun bij lotgenoten en kunnen deelnemen aan gespreksgroepen Hierdoor versterken ze hun eigen netwerk

VRIJWILLIGERS EN BUURTGENOTEN

Het Odensehuis is een vrijwilligersorganisatie Ook hierbij staat de inzet van de talenten van een vrijwilliger centraal

Het Odensehuis kent een vrijwilligersbeleid Kerncompetenties zijn samenwerking, flexibiliteit, klantgerichtheid en persoonlijk leiderschap 

Het Odensehuis biedt vrijwilligers de mogelijkheid om zich te ontwikkelen

Sociale Benadering van dementie

De aanpak van het Odensehuis komt overeen met wat hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie Anne Mei de sociale benadering van dementie noemt

KLACHTENREGELEMENT

Het Odensehuis Ede beschikt over een klachten regelement

Lees meer

Vrijwilligers

'toen ik eenmaal de drempel had genomen, was ik verkocht'

Wat vragen wij?
Wij zien de vrijwilligers als gastvrouw of gastheer, die actief bijdragen aan een vernieuwende vorm van ondersteuning aan thuiswonende mensen met geheugenklachten / beginnende dementie en hun omgeving 
Tijdens de inloopuren zorg je voor koffie en thee en voor een fijne sfeer waarin iedereen tot zijn/haar recht kan komen

Je voert gesprekken met mensen met geheugenproblemen en met hun naasten en hebt oog voor ieders behoefte

Je assisteert bij activiteiten of begeleidt deze zelf 
Er is alle ruimte je eigen talenten, interesses en vaardigheden in te zetten en te ontwikkelen
Je denkt actief mee over de ontwikkeling van het Odensehuis, neemt deel aan het werkoverleg en aan aangeboden trainingen 
De werktijden zijn overdag en in overleg en we rekenen op je komst
Wat bieden wij?
Een actieve rol in een vernieuwend burgerinitiatief 
Je draagt bij aan een dementievriendelijke samenleving 
Je werkt samen in een actief en hecht team en wordt begeleid door de coördinator
Je kunt regelmatig deelnemen aan trainingen


Wat maakt het werk de moeite waard?
Je kunt onze bezoekers een plek bieden waar zij zich thuis voelen 
Een plek die de kwaliteit van leven verbetert van mensen die te maken krijgen met toenemende (geheugen) beperkingen
INTERESSE?
Neem voor meer informatie contact op met Karin Streuper. Zie contactgegevens op de site

IMG_4300.JPG
Wij zijn vanaf mei ook erkend leerbedrijf! (Fotocollage).png

Erkend leerbedrijf

Vanaf mei 2023 mag Odensehuis zich leerbedrijf noemen

Het is mogelijk stagiares op te leiden, in samenwerking met een opleiding voor Zorg en Welzijn
Voor verdere informatie; zie de contactgegevens op deze site

Landelijk platform Odensehuizen

Het Landelijk Platform Odensehuizen is het samenwerkingsverband van de Odensehuizen in Nederland 

Het platform is in juni 2016 opgericht en sinds 14 december 2017 is het platform een stichting

Het platform heeft als doel:

  • Uitvoering van Pr-activiteiten, ter ondersteuning van de leden en initiatieven;

  • Organiseren van gesprekken met landelijke sleutelorganisaties;

  • Entameren van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek;

  • Fondswerving ten behoeve van de uitvoering van onderzoek en andere gemeenschappelijke activiteiten

Voor meer informatie klik: www.odensehuizen.nl

IMG_4413-1.jpg
bottom of page